Yrityksemme

Antigravity Oy on perustettu vuonna 2018. Yrityksemme tarjoaa kiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden julkisivuilla ja katoilla tehtäviä huolto- ja tarkastuspalveluita.

Antigravity Oy – Kumppanisi Korkealla™

Toimintamme ydinajatuksena on toimia kiinteistön silminä omistaja-asiakkaan eduksi tuottamalla ajantasaista tietoa rakennuksen ulkokuoren kunnosta.

Havainnoimme rakennusten katto- ja julkisivupintoja työkohteeseen tilattujen tavanomaisten huoltotöiden yhteydessä tai erillisillä tarkastuspalveluilla. Havaintomme kerryttävät arvokasta lisätietoa rakennuksen ulkokuoren ja sen rakenteiden todellisesta kunnosta.

Tehdyt havainnot tallennetaan asiakasportaaliin, jossa niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tulevaisuuden korjaustoimenpiteitä suunnitellessa.

Toimintamallimme avulla mahdollistamme asiakkaillemme merkittäviä kustannussäästöjä koko rakennuksen elinkaaren ajalta.

Toimintamallimme

Tehdessämme töitä kiinteistöjen ulkokuorilla, havaitsemme kiinteistön elinkaarikustannuksiin vaikuttavia asioita. Havaintojen avulla voidaan esimerkiksi ennaltaehkäistä vesivuotojen tai erilaisten vaaratilanteiden syntymistä (esim. julkisivulta löytynyt putoava tai irtonainen rakennusmateriaali).

Kaikki tehdyt havainnot tallennetaan asiakasportaaliin, jonka kautta kiinteistöstä tehtyjä tarkastus- ja työraportteja voidaan tarkastella ja tulostaa. Havaintojen avulla kiinteistölle voidaan kohdentaa välittömiä kustannussäästöjä tuovia korjauksia sekä tarkentaa PTS:n määritettyjä korjausaikatauluja.

Teemme kaikista tiivistys- ja korjaustöistä työraportit, joiden avulla asiakkaalle muodostuu selkeä kuva tehdyistä töistä ja kohteen huoltohistoriasta.

Yrityksemme vuosi 2022 lukuina:

 • Työskentelimme kiinteistöjen ulkokuorilla yhteensä 6642 työtuntia eli 830 kokonaista työpäivää.
 • Keräsimme töiden ohessa yhteensä 8034 kpl yksittäistä havaintoa julkisivuilta.
 • Pysäytimme havaintojen ansiosta yhteensä 407 vesivuotoa.
 • Poistimme julkisivuilta havaittuja vaaratekijöitä yhteensä 59 kappaletta.

Pääasialliset palvelut

 • Julkisivutarkastukset
 • Asiakasportaali
 • Kattotarkastukset
 • Kattopintojen vesivuotojen etsintä ja pysäytys
 • Kattopintojen vesitiivistystyöt
 • Ikkunanpesut
 • Ulkokuoren paine- ja sammalpesut
 • Lumenpudotukset
 • Yksittäiset saumaus- ja huoltotyöt

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Saat meiltä nopeasti tarjouksen ikkunanpesusta, julkisivun kuntotarkastuksesta, kattotöistä tai muusta  rakennuksen ulkovaippaan liittyvistä töistä täyttämällä lomakkeen tai soittamalla numeroon 050 470 8226.