Kiinteistö Oy Saukonpaadenranta 2

Suoritimme kiinteistön ikkunanpesun ja julkisivutarkastuksen, joka paljasti ennalta löytämättömiä vesivuotoja.

Kiinteistömanageri Jari-Petri Anttila, Newsec Property Asset Management Finland Oy:

Kiinteistö Oy Saukonpaadenranta 2 sijaitsee arvokkaalla paikalla Helsingin ytimessä. Kiinteistössä toimii useita terveyspalveluita tarjoavia yrityksiä. Newsec on hyödyntänyt Antigravityn palveluja kiinteistössä useisiin eri tarpeisiin jo muutaman vuoden ajan.

Esimakua Antigravityn ammattitaidosta saatiin, kun kiinteistön ilmastointikonehuoneessa havaittiin lumisateiden aikana vesivuoto, joka paikallistettiin haastavaan paikkaan ilmastointilaitteen alle. Ennen Antigravityä paikalla käyneet alan yritykset eivät toimittaneet urakasta edes tarjouksia, koska he olettivat korjauksen edellyttävän ilmastointikoneen purkamisen. Antigravityllä ei sen sijaan ollut työtehtävän kanssa ongelmia – eikä laitetta tarvinnut purkaa. Vesivuodon pysäytykseen tarvittiin vain oikeat työvälineet, sopivat korjausmateriaalit sekä peräänantamatonta asennetta.

Lisähaastetta urakkaan toi se, että tiesimme vuotokohdan viereisen ilmastointilaitteen tulevan kuljettamaan paikkausaineista ilmaan haihtuvat kaasut ympäri kiinteistöä. Työssä ei siis ehdottomasti saanut syntyä voimakkaita hajuja – etenkään sen takia, että kiinteistöön oli sijoittuneena useita terveydenhuoltoon liittyviä yrityksiä. Antigravity ratkaisi ongelman käyttämällä erikoisvalmisteisia vesiohenteisia paikkausmateriaaleja.

Teetimme Antigravityllä myös kiinteistön ikkunanpesun, jonka aikana julkisivulta löydettiin yllättäen merkittäviä rappausvaurioita, jotka eivät olleet tiedossamme aikaisemmin.  Vaurioiden syynä oli rakenteiden epätasaisen lämpölaajenemisen aiheuttama rappauksen halkeilu. Ikkunanpesun aikana saatujen hälyttävien huomioiden jälkeen tilasimme Antigravityltä kiinteistöön myös julkisivutarkastuksen.

Julkisivutarkastuksessa kävi ilmi, että kohteen julkisivu oli kokonaisuudessaan vaihtokunnossa, vaikka rakennus oli vasta 10 vuotta vanha. Reklamoimme sen kunnosta rakentajalle toimittamalla heille Antigravityn laatiman raportin. Se teki tehtävänsä ja rakentaja osallistui julkisivun uusimiskustannuksiin.

Koska laaja julkisivuremontti oli siis edessä, Antigravity tiivisti julkisivutarkastuksessa havaitut vesivuotokohdat väliaikaisilla tiivistysratkaisuilla. Seuraavina vuosina korjattuihin vuotokohtiin tehtiin kohdennetut seurantatarkastukset. Ratkaisu oli toimiva ja helpotti huoltamme; julkisivu saatiin pidettyä kustannustehokkaasti tiiviinä ja julkisivulle suunniteltu suurempi remontti saatettiin tehdä harkitusti sopivaan aikaan eikä akuuttien vuotojen vuoksi kiireessä.

Teetimme Antigravityllä kohteeseen myös kattotarkastuksen, jonka aikana löytyi useita mahdollisia vesivuotokohtia ja tehtiin turvallisuuteen vaikuttavia huomioita. Raportti kuvineen antoi kiistattoman kuvan tilanteesta paitsi meille, myös kiinteistön omistajille, mikä helpotti taasen päätösten tekoa katon kuntoa parantavista ennakoivista huoltotoimenpiteistä.

Julkisivulla ja ilmastointikonehuoneessa ammattimaisesti tehtyjen tiivistystöiden rohkaisemina teetimme myös nämä katon ennakoivat vesivuotopaikkaukset Antigravityllä. Katon huoltotoimenpiteiden jälkeen katolle on tehty vuosittain seurantatarkastuksia, joiden perusteella on tehty lisätiivistyksiä sekä muita ennakoivia huoltotöitä.