Antigravityn köysityöt ovat sertifioitua erikoisosaamista

Työntekijämme ovat kouluttautuneet kansainvälisesti tunnetun IRATA-koulutusorganisaation kautta. IRATA-koulutusjärjestelmä mahdollistaa turvallisia ja tehokkaita ratkaisua haastaviin työkohteisiin.

Miksi valita sertifioitu köysityö?

  • Köysityö luo säästöjä

Työkohteessa tarvitaan usein vähemmän henkilöstöä, nopea liikkeellelähtökyky ja köysityön avulla tehdyt työt ovat valmiita usein jo telineiden kasaamiseen suunnitellun ajan puitteissa.

  • Köysityö on tehokasta

Köysityöjärjestelmät ovat nopeasti asennettavissa ja purettavissa – vain vähäinen häiriö työkohteen ympärillä tapahtuvalle muulle työlle ja toiminnalle.

  • Köysityö on joustavaa

Toisin kuin perinteiset työtavat, köysityö on hyvin dynaaminen vaihtoehto moniin erilaisiin korkeanpaikan työtehtäviin. Saavutamme köysillä lähes minkä tahansa työkohteen.

  • Köysityö on turvallista

Sertifioitu köysityö-osaaminen on tutkitusti erittäin turvallista. IRATA tutkii ja mallintaa kaikki köysityössä tapahtuvat onnettomuudet tai läheltä piti tilanteet ja raportoi niistä vuosittain alla olevalla dokumentaatiolla.

Toimintamme pohjautuu kansainvälisessä IRATA-järjestelmässä määriteltyihin köysilähestymistyötapoihin ja tekniikoihin. Antigravity Oy suunnittelee ja toteuttaa korkean paikan työssä käytettävät tekniikat ja työvälineet Vna 403/2008 pohjalta, Vna 403/2008 on Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Toimitamme työkohteista laadittavat riskiarvioinnit sekä todistuksen työntekijöiden IRATA-sertifioinnista pyydettäessä.

IRATA:n Work and Safety Analysis 2017 – IRATA:n vuoden 2017 onnettomuustilastointi.

Mikä IRATA?

IRATA (Industrial Rope Access Trade Associaton) syntyi 1980-luvun loppupuolella turvatakseen merellä sijaitsevien öljy- ja kaasuteollisuuden porauslauttojen haastavat huoltotarpeet ja hallitakseen korkealla tehtävien asennuksien ja huoltotoimenpiteiden riskitekijöitä.

Nykyään IRATA:n kehittämä ICOP-köysityöjärjestelmä (International Code Of Practice)  on käytössä työmenetelmänä tuotantoteollisuuden, energiateollisuuden, rakentamisen ja kiinteistöhuollon erilaisissa korjaus-, huolto-, tarkastus- ja asennustöissä ympäri maailmaa.

Köysityöt poistavat tarpeen hitaille ja tehottomille työtavoille korkealla eivätkä ne estä muuta kohteen ympärillä tehtävää työtä tai liikkuvaa koneistoa. Kustannustehokkuutensa vuoksi köysitöiden suosio jatkaa kasvamistaan rakentamisen, kiinteistöhuollon ja teollisuuden työkohteissa. Sertifioidut köysityöt ovat tutkitusti erittäin turvallinen työtapa. Köysitöistä saavutettavia hyötyjä ovat mm. korkea turvallisuustaso, minimaalinen vasteaika sekä köysityöjärjestelmän nopea asennus ja purku.

IRATA tunnistetaan kansainvälisesti johtavaksi koulutusorganisaatioksi, jolla on yli 470 jäsenyritystä ja yli 100 000 koulutettua köysiteknikkoa. Maailmanlaajuisen koulutusorganisaationsa kautta IRATA ohjaa ja valvoo köysityöjärjestelmänsä koulutusta ja siitä saatavia IRATA-sertifiointeja.

IRATA:n koulutusjärjestelmästä voit lukea alla olevasta linkistä:

IRATA koulutusjärjestelmä